ข่าวภาษี
กิจกรรมออกหน่วยเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 [ 17 ก.พ. 2559 ]

              

       องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ  ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะนาว  จัดทำโครงการออกหน่วยเก็บภาษีเคลื่นที่  ประจำปี  2559  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน