>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ [ 30 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) [ 23 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ภาค ก และ ภาค ข [ 1 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา [ 18 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3) [ 2 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 4) [ 18 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 12 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) [ 23 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) [ 23 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน [ 19 ต.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ปก-คำนำ-สารบัญรายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
รายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |