รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
** กรอก ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อีเมล ที่สามารถรติดต่อกลับได้ และเรื่องร้องเรียนทุจริต
หัวข้อเรื่อง*
เลขประจำตัวประชาชน*: - - - - *
ชื่อ-นามสกุล*
ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
กรุณาระบุที่ e-mail ที่ถูกต้องเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องกลับไปที่ e-mail ดังกล่าวในกรณีที่ต้องการติดต่อกลับ
รูปภาพ
(ขนาดไม่เกิน 50 KB,นามสกุล jpg และ gifเท่านั้น)
รายละเอียด*
ขึ้นบรรทัดใหม่ กด shiftและenter
กรอกตัวเลขในภาพ*